Asociatia Tehnopol Galati

Asociatia Tehnopol Galati este o structura asociativa fondata de: Consiliul Local Galati, Consiliul Judetului Galati, Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Universitatea “Dunarea de Jos” si Asociatia Producatorilor de Soft, ca instrument de lucru pentru promovarea dezvoltarii economice locale si regionale.

Misiunea Tehnopol Galati este  de a contribui la realizarea Strategiei si Programelor Administratiei Publice Locale si Judetene pentru dezvoltarea inovativa prin stimularea crearii, sprijinirea si armonizarea activitatilor in acest domeniu de catre societati comerciale, universitati, centre de cercetare-dezvoltare si productie.

Obiectivul specific al Asociatiei Tehnopol Galati, decurgand din strategia Administratiei Publice Locale, este sa asigure un cadru favorabil dezvoltarii intreprinderilor, centrelor de cercetare, in vederea realizarii unei armonizari a activitatilor acestora in raport cu exigentele economiei de piata si a strategiilor de dezvoltare locale si regionale.

Serviciile specializate sunt furnizate ca asistenta si consultanta cu o valoare adaugata foarte ridicata, in forma de servicii individuale sau pachete de servicii, avand ca scop pregatirea pentru incheierea de afaceri sau pentru inovare, cum ar fi relatiile de cooperare nationala sau internationala, transferuri de tehnologie sau know-how, aplicatii ale activitatilor de cercetare-dezvoltare ca inovare in industrie.

http://www.tehnopol-gl.ro/